Помагало по математика

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

Може да използвате клавиатурата. Въведете число и натиснете клавиша "Enter", за да потвърдите. Използвайте клавиша "Backspace", за да изтриете въведеното число, а клавиша "Escape" (Esc), за да изчистите всичко. Добре, разбрах.

Настройки

Обхват/Праг/ (+ и −)

Обхват (× и ÷)

 • 1ви множител / делител
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 2ри множител / делител
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Положение на неизвестното

Положение на знака "="

Списък с решените задачи